Zasiłki


Nie masz dochodów, straciłeś pracę? Jesteś chory i nie możesz pracować? Tu znajdziesz kilka informacji na temat zasiłków.
WW-uitkering
Zasiłek dla bezrobotnych, należy się każdej osobie, która na terenie Holandii w okresie ostatnich 36 tygodni przepracowała bez przerw 26 tygodni. O zasiłek można się starać tydzień przed ukończeniem pracy.
Po 4 tygodniach od otrzymania decyzji o zasiłku (przebywania i szukania pracy na terenie Holandii) można zrobić transfer zasiłku do Polski (maksymalnie na 3 m-ce).


Ziektewet


Jestem zatrudniony i jestem chory.
Jeśli jesteś chory, musisz natychmiast zgłosić chorobę swojemu pracodawcy. Zasady zgłaszania choroby określa Twoja umowa o pracę, układ zbiorowy pracy lub regulamin zakładowy.
Twój pracodawca może zapytać, czy jesteś chory w wyniku wypadku przy pracy, nie może żądać od ciebie informacji medycznych.
Chorujesz od dłuższego czasu? W takim przypadku Ty i Twój pracodawca zastanowicie się, co jeszcze możesz zrobić i jak możesz jak najszybciej wrócić do pracy. Nazywa się to reintegracją.
Twój pracodawca zwykle kontynuuje wypłatę wynagrodzenia podczas choroby. Robi to maksymalnie przez 2 lata (104 tygodnie). Jeśli Twoje zatrudnienie zakończy się w ciągu 2 lat, dalsze wypłacanie wynagrodzenia również zostanie wstrzymane.
Jestem pracownikiem tymczasowym i jestem chory
Jak najszybciej zgłoś chorobę do pracodawcy
Twoja umowa nie zawiera klauzuli agencyjnej? Wówczas agencja pracy tymczasowej będzie nadal wypłacać Twoje wynagrodzenie podczas choroby. Agencja pracy jest również odpowiedzialna za Twoją reintegrację. W takim przypadku zwykle nie otrzymasz zasiłku chorobowego z UWV.
Twoja umowa zawiera klauzulę agencyjną? Kiedy twoje zatrudnienie się skończy, Twoja agencja pracy informuje UWV, że jesteś chory. Wtedy UWV przejmuje obowiązek opieki nad chorym, wypłaca zasilek i zajmuje się reintegracją.


WIA


Chorujesz od prawie 2 lat i nie jesteś w stanie lub nie możesz pracować z powodu choroby. Wtedy możesz otrzymać świadczenie WIA.


WGA


Pracownikowi częściowo lub czasowo niezdolnemu do pracy przysługuje tzw. świadczenie WGA – to skrót od Programu Wznowienia Pracy dla Częściowo Niepełnosprawnych. WGA jest częścią WIA.
Możesz otrzymać to swiadczenie kiedy jesteś częściowo niezdolny do pracy i z powodu choroby lub niepełnosprawności jesteś w stanie zarobić więcej niż 20%, ale nie więcej niż 65% ostatniego wynagrodzenia. Jeśli możesz zarobić maksymalnie 20% swojej poprzedniej pensji, ale istnieje szansa na wyzdrowienie, jesteś czasowo niezdolny do pracy. Organ wykonawczy UWV zbada, czy spełniasz te kryteria i czy w związku z tym kwalifikujesz się do świadczenia WGA.


Zasiłek IVA


Należy się osobom całkowicie niepełnosprawnym, niezdolnym do wykonywania pracy.


WAZO


Spodziewasz się dziecka? W takim przypadku otrzymasz urlop ciążowy i macierzyński w okresie okołoporodowym. Wypłata trwa co najmniej 16 tygodni. Świadczenie wynosi 100% dziennego wynagrodzenia. Zasiłek można dostać już 6 tygodni przed porodem.


Bijstanduitkering


Zasiłek dla osób zameldowanych minimum 5 lat w Holandii, nie posiadających pracy, bądź zarabiających poniżej minimum socjalnego.