Pracowales w ciągu ostatnich 5 lat w Holandii i odprowadzałeś tam podatek dochodowy?

NIE ZAPOMNIJ ROZLICZYĆ SWOJEGO PRZYCHODU!

Do 5 lat wstecz możesz ubiegać się o zwrot podatku.

Nie masz meldunku w Holandii? Żaden problem! Wciąż możesz ubiegać się o ulge podatkowa, jeżeli 90% Twojego przychodu rocznego uzyskales w Holandii.

Jak uzyskac ulge?

Rozlicz w Polsce PIT 36 z załącznikiem ZG (załącznik o dochodach w Holandii)

Jakich dokumentów będziesz potrzebowal?

  • Wszystkie Jaaropgaaf’y z Holandii i informacje o dochodach z innych krajów w danym roku rozliczeniowym
  • Rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot (rachunek na własne nazwisko)

Masz dzieci? Przy rozliczeniu podatkowym uwzględniamy ulgi na dzieci i osoby samotnie wychowujące!

 

 

Pracujesz na terenie Holandii, a Twoj partner/ partnerka przebywa w kraju innym niż Holandia i nie posiada dochodów?

Przysługuje Ci prawo do otrzymania tzw. „rozłąkowego”!

Wystarczy, ze rozliczysz się ze swoim partnerem fiskalnym ale pamiętaj!

  • WASZ ŁĄCZNY PRZYCHÓD MUSI BYĆ CONAJMNIEJ W 90% UZYSKANY W HOLANDII!

Jakie warunki należy spełniać, żeby być partnerami fiskalnymi:

  • Małżeństwo (wspólny meldunek nie jest wymagany) lub zarejestrowany związek partnerski
  • Meldunek z partnerem pod wspólnym adresem minimum przez 6 miesięcy w roku kalendarzowym, po spełnieniu przynajmniej jednego z następujących warunków:

– Posiadanie wspólnego dziecka co najmniej 6 miesiecy

– Wspólny fundusz emerytalny

– Notarialnie potwierdzony związek o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

– Posiadanie wspólnego majątku (Oboje z wnioskodawcow są współwłaścicielami domu/ mieszkania)

Chciałbys wyrobić numer BSN dla swojego partnera przebywajacego w Polsce lub innym kraju?

Możemy zrobić to dla Ciebie po otrzymaniu nastepujacych dokumentów:

  • Kopia paszportu lub dowodu osobistego, Twoja i Partnera (kopie musza być kolorowe)
  • Kopia numeru BSN osoby wnioskujacej
  • Europejski akt malzenstwa
  • Dla osob niezamężnych – akty urodzenia.
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wspólnym zameldowaniu w języku: holenderskim, angielskim, niemieckim, bądź francuskim