Formularz dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego (ZORGTOESLAG)nowy
Cena €50.00

1. Uwaga za dany rok pytamy o dodatek tylko raz .Jeśli już raz otrzymałeś nie pytasz ponownie.
-można otrzymywać na bieżąco (miesięcznie) ,wtedy zapytanie składasz w ciągu roku (tzw;otwarty)
– lub jednorazowo, zapytanie składamy wtedy z początkiem roku kolejnego
2.Wysokość dodatku zależy od zarobków podatnika. Im wyższy dochód tym kwota zwrotu jest niższa.
Masz prawo do dofinansowania jeśli nie przekroczyłes poniższych limitów:
w roku 2023:
38.520 euro dla osoby pojedynczej
48.224 z partnerem
w roku 2024
37.496 euro dla osoby pojedynczej
47.368 z partnerem


3. Jeśli formularz nie zostanie opłacony, nie będzie on wysłany do nas.